Windows Defender

Windows Defender

Bảo vệ phần mềm gián điệp miễn phí

Giao diện người dùng được thiết kế lại và đơn giản hóa Cải thiện khả năng phát hiện và xóa Bảo vệ cho tất cả người dùng Hỗ trợ nền tảng 64 bit và khả năng truy cập cập nhật định nghĩa Delta Hỗ trợ miễn phí Limited WGA Xem mô tả đầy đủ

Tuyệt vời
9

Giao diện người dùng được thiết kế lại và đơn giản hóa Cải thiện khả năng phát hiện và xóa Bảo vệ cho tất cả người dùng Hỗ trợ nền tảng 64 bit và khả năng truy cập cập nhật định nghĩa Delta Hỗ trợ miễn phí Limited WGA

Thay đổi

  • Giao diện người dùng được thiết kế lại và đơn giản hóa Cải thiện khả năng phát hiện và xóa Bảo vệ cho tất cả người dùng Hỗ trợ nền tảng 64 bit và khả năng truy cập cập nhật định nghĩa Delta Hỗ trợ miễn phí Limited WGA

Được tải nhiều nhất Chống spam và Chống gián điệp cho windows

Windows Defender

Tải xuống

Windows Defender 1593

Đánh giá của người dùng về Windows Defender

Được tài trợ×